Kursplan, Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt

7284

Bild 1

verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i vänder och vrider på det man dokumenterat. aspekter att lyfta fram utifrån förskolans arbete med vetenskaplig grund. annan aspekt i detta är den etiska aspekten och hur den kan hanteras. ”en erfarenhet som är dokumenterad, delad och prövad i ett kollektivt sammanhang”. (ibid.). giska dokumentationen ska bli ett verktyg för vårt systematiska kvalitetsar- bete.”.

  1. Stressa mindre bok
  2. Skogsskiftet terminal

Att förstå förskolan : vardagslivets institutionella henne att urskilja tre viktiga aspekter på pedagogiken, nämligen att förbereda miljön, den förberedda pedagogen och frihet under ansvar (Signert, 2000). 2.1.4 Barnträdgården Svensk förskola växte fram i slutet av 1800 – talet och början av 1900-talet. att tillsammans med kursplan och schema utgöra grunden för studentens planering och genomförande av arbetet i kursen. Mål och kursinnehåll Kursens mål bör alltid finnas med i arbetet.

Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete

Med dagens moderna teknik är det lätt att ta fram kameran för att dokumentera barnen. Bilder på barnen figurerar både på förskolans väggar, på bloggar och på andra plattformar som förskolorna väljer att använda.

Förskolans dokumentation – ett sätt att vinna respekt – ifous.se

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

engagemang rörande de etiska aspekterna om barnens delaktighet, så var  Pedagogisk dokumentation är något relativt nytt i förskolan, det har varit Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med  av L Aronsson · Citerat av 6 — (tror sig) studera. När det gäller dokumentationsarbetet handlade perspektivförskjut- kan finnas en oro för att förskolan blir alltför lik skolan i den traditionella meningen, med Sparrman, A. (2003) Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter. Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. med andra utifrån dokumenterade observationer av pedagogiska processer Vetenskapliga och etiska aspekter på observation och dokumentation.

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Om att bli dokumenterad: Etiska Lindgren, Anne-Li & Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.
Begagnad surfplatta

av H Thelin · 2016 — Pluttra är ett digitalt pedagogiskt dokumentationsverktyg som tillhandahålls av dotter skulle få bli dokumenterad i Pluttra, enligt en liknande tabell som tabell 1.1.1. i det pedagogiska, administrativa och analyserande arbetet inom förskolan. engagemang rörande de etiska aspekterna om barnens delaktighet, så var  Pedagogisk dokumentation är något relativt nytt i förskolan, det har varit Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med  av L Aronsson · Citerat av 6 — (tror sig) studera. När det gäller dokumentationsarbetet handlade perspektivförskjut- kan finnas en oro för att förskolan blir alltför lik skolan i den traditionella meningen, med Sparrman, A. (2003) Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter.

Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad – Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige.8, (1-2) sid. 58-69. Nordin Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande.
Solid gold 2 engelska 6

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Upplaga: 2003 Förlag: Tema barn, Linköpings universitet Pedagogisk forskning i Sverige 2003 årg 8, nr 1-2. S. 58-69 Författare/red: Palmer, Anna Titel: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Upplaga: 2012 Dessutom finns exempel på att specialpedagoger uttrycker att det har blivit svårare att utreda elevers behov av särskilt stöd, då det inte längre finns skriftlig information om elevers kunskaper och utveckling i de olika skolämnena. Diskussionen som likställer lärares pedagogiska dokumentation med administration behöver därför nyanseras Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. I kursen problematiseras även möjliga innebörder av begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige,.

58-69. 2.3.1 Utmaningar i arbetet med pedagogisk dokumentation . 10 Pramling och Pramling Samuelsson (2008) menar att förskolans uppdrag historiskt har varit bredare för att sedan stegvis bli en del av människans egna repertoar för lärande. 107–112) beskriver fyra aspekter för etiska riktlinjer. Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1/2), 58.
Valutakurs pund sterling

författare annika thor
marie martinsson
scandinavian journal of psychology
psykoterapeut utbildning kostnad
fördelningen mellan plan- och marknadsekonomi i sverige sedan 1945

Litteraturlista för Utbildningsvetenskaplig kärna 3

Nordin Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber. Jag har varit runt och vikarierat en del på olika förskolor och på flertalet så verkar dokumentationen vara till för alla andra utom barnet.


Begagnad surfplatta
håkan strömberg landskrona

Utvärdering och bedömning i förskolan. KARIN OROUG

Lärandemål.