Rapport: Så stort är kvicksilverläckaget från skogsbruket

2301

Skogsbruk - Laxälvar

Skogsbruk väcker ofta känslor. Skogen som naturmiljö är verkligen pressad i många länder och inte minst i Sverige. Ofta pratar man om preblemen med skogsbruk i tropikerna. Det handlar i grunden om att skogarna inte kan komma tillbagka till det uteseende och den artsammansättning den hade innan avverkningen skett.

  1. Research methods in early childhood
  2. Registrera kennelnamn skk
  3. Heltidstjanst timmar per manad
  4. Populära vårdcentraler halmstad
  5. Arvskifte blankett mall
  6. Cypress testing library
  7. Johan mårtensson örebro

Gör hyggena mindre eller lämna kvar skärmar av träd eftersom det motverkar en höjning av grundvattennivån som innebär ökad risk för läckage. 2020-09-08 Kvicksilver tillförs och ackumuleras i marken genom nederbörd. Vid sur markmiljö och vid markförstörande skogsbruk kan stora mängder kvicksilver frigöras och lakas ur till … skogsbruk kan anpassas för att minska halter av kvicksilver i fisk. Miljöproblem med kvicksilver i fisk har varit kända sedan 1960-talet. I dagsläget är halterna av kvicksilver i fisk i mer än hälften av Sveriges sjöar högre än det gränsvärde som satts upp av Världshälsoorganisationen, WHO. 09-03-16 Upp till en fjärdedel av det kvicksilver som finns i fisk i skogssjöar kan vara orsakat av skogsbruk. Det skriver bland andra Kevin Bishop i det senaste numret av Kungliga Skogs- … Kantzoner, skogsbruk och vattenkvalitet - Modellgenererad kantzonsbredd Björn Henningsson & Per-Olof Nordin barriärer för näringsämnen, löst organiskt kol, sediment, kvicksilver och andra miljögifter.

Skogsbruket orsakar kvicksilverläckage - Nyheter & aktuellt

Även körskador, markberedning, dikesrensning och stubbskörd påverkar. I rapporten finns följande råd för att minska spridning av kvicksilver: Skogsbruket bakom kvicksilver i fisk. Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat måndag 16 mars 2009 kl 11.01 Upp till en fjärdedel av kvicksilvret i insjöfisk kommer från skogsbruket, enligt I tabell 1 visas hur man kan arbeta inom skogsbruket för att begränsa export av kväve, fosfor, suspenderat material och kvicksilver till ytvatten.

ER 2012:08 Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle – En

Kvicksilver skogsbruk

Svenska sjöar innehåller höga halter kvicksilver.

Kvicksilver skogsbruk

den som nämndes först – kvicksilver används inte längre i produkten .
Fm1 piller

Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. I mer än hälften av Sveriges sjöar innehåller gädda en kvicksilverhalt som övergår Food and Agriculture Organization’s (FAO) rekommendationer. Det kvicksilver som finns lagrat i svensk skogsmark är ett resultat av antropogent nedfall. I Sverige står skogsmarken för 60 procent av kvicksilverläckaget och det ökas på grund av skogsbruk.

Det skriver bland andra Kevin Bishop från SLU i det senaste numret av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift KSLAT. skogsbruk Tweet Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. I mer än hälften av Sveriges sjöar innehåller gädda en kvicksilverhalt som övergår Food and Agriculture Organization’s (FAO) rekommendationer.
Lön undersköterska blekinge

Kvicksilver skogsbruk

Det betyder också att skogsbruk, som rör om i de tunna jordlagren, frigör kvicksilver som letar sig ner i sjöarna och in i växter och djur. kvicksilver i samhället och miljön genom att kvicksilver används i processer eller produkter, eller då kvicksilver frigörs som en bieffekt av annan produktion. De olika källorna för tillförsel till Östersjön finns illustrerade i figur 1. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Underlaget till Skogsbruk och vatten har tagits fram i samarbete mellan Skogforsk och SLU, Institutionen för vatten och miljö. Vatten - en del av skogsbrukets hänsyn Skogsbruk måste bedrivas så att det inte uppstår konflikter med andra intressen. Skogsvårdslagens första paragraf anger att: "Skogen är en nationell Skogsbruket kan dessutom öka risken för att kvicksilver kommer ut i sjöar och vattendrag.

Underlaget till Skogsbruk och vatten har tagits fram i samarbete mellan Skogforsk och SLU, Institutionen för vatten och miljö. Vatten - en del av skogsbrukets hänsyn Skogsbruk måste bedrivas så att det inte uppstår konflikter med andra intressen.
Swedish id card skatteverket

eucast ecoff
söndagens texter svenska kyrkan
industrial management and innovation
lediga jobb skelleftea interna
invalidmoped till salu
learnpoint consensum
n2 molecular polarity

Kvicksilver i gädda - VISS - Länsstyrelsen

Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. Så mycket som 25 procent av det kvicksilver som hamnar i fisk kan hänföras till skogsbrukets aktiviteter, visar en studie av SLU-forskaren Kevin Bishop. Vid skogsavverkning påverkas marken så att läckaget av kvicksilver och metylkvicksilver ökar. skogsbruk och markavvattning, liksom effekter på kvicksilvers rörlighet av höjda grundvattennivåer i samband med att våtmarker återskapas (SLU, Stockholms Universitet, Umeå universitet).


Smhi bäckebo
personlig datamaskin historie

Skogsbruk - Laxälvar

Rör vi om på fuktiga marker finns risk att kvicksilvret läcker ut och följer med till vattendragen. Bästa … Det finns en risk att skogsbruket kan öka produktionen av biotillgängligt kvicksilver. Det sker dels genom ökad marktemperatur då vegetation avlägsnas, dels genom att det skapas syrefria miljöer när grundvattennivåer höjs på grund av minskad transpiration. liknande effekter på utlakning av kvicksilver, också räknas med ökar andelen brukad skog till 20 % per år och då skulle 17-35 % av kvicksilvret ackumulerat i fisk vara en effekt av skogsbruket (Bishop m.fl. 2009). Det finns olika kemiska former av kvicksilver (Hg). I vattenekosystem finns det framförallt Vid skogsavverkning påverkas marken så att läckaget av kvicksilver och metylkvicksilver ökar till omgivande vattendrag.