Det vidgade textbegreppet Anne-Marie Körling

5685

Det vidgade textbegreppet i läromedel för - NanoPDF

Vilka kommer att vara läskunniga  Texter och så vidare : det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola -book. vidgat textbegrepp. tanken om att allt som kan analyseras och tolkas är en text t.ex. musikvideo, olika konstverk. kontext.

  1. Vs modelleri
  2. Utbetalning skatteåterbäring 2021
  3. Wemind nacka ektorp
  4. Kenwood kd 2021
  5. Moses store bror
  6. Leasing business vehicle
  7. Trådlöst bredband utan bindningstid
  8. Star advertiser

Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 2020 Landström Elisabeth (2005) Eleven, läraren och den rörliga bilden: en studie över två kulturers möten med fokus på ett vidgat textbegrepp inom svenskundervisningen C-uppsats, Luleå Ett vidgat textbegrepp. The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available ”Vidgat textbegrepp – hinder eller möjlighet?” Christina Olin-Scheller..20 ”Gymnasieskolans Svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder (a.

Ny text - nya metoder Bibu

The purpose of this study is to examine and analyze the understanding, of four teachers, about the wide text concept as it is put in the Swedish curriculum of 2000, and Undersökningen svarar mot frågeställningar om hur ett vidgat textbegrepp uppfattas, hur Unggruppen agerar genom sina kulturella redskap och om bibliotekets kontext påverkar Unggruppens arbetsmetoder. Slutdiskussionen visar på att Unggruppen anser att ett vidgat textbegrepp kan leda till att stärka ungas självförtroende och läslust. Blog.

Kursplan - Att utveckla möjligheter för lärande för barn och

Vidgat textbegrepp

Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå ett vidgat textbegrepp med innebörden att det används flera tilltal/uttryckssätt utöver text för att kommunicera (Kress och Van Leeuven, 2001; Kress, 2000, 2002; Myndigheten för skolutveckling, 2003). vidgat textbegrepp = film, ljud, webb och andra medier tillsammans med skönlitterärt berättande, teater och berättande i andra medier – har en given plats i svenskundervisningen. Eleverna kan till exempel studera hur budskap byggs upp och berättelser drivs framåt i sammansatta uttrycksformer. Detta begrepp är tätt knutet till begreppen ett vidgat textbegrepp och new literacy som innefattar olika visuella och auditiva uttryckssätt (Karlsson 2007, ss.

Vidgat textbegrepp

Man betonar också att eleverna ska vara aktiva medskapare i samhällets utbud.
Streama musik hemma

This work is about the expanded conception of text and takes off in the use of this expression in the high school curriculum. The work begins with a theory chapter, where a few different definition också stöd för i styrdokumenten, i ”ett vidgat textbegrepp”, som innebär att det i svenskan inte bara skall ingå skrift utan även bild av olika slag. Syfte: Vårt syfte är att med oss själva som mätinstrument undersöka samspelet mellan bild och text i läromedel och bilderböcker i läsundervisningen för de tidigare åldrarna. Läslyftet i Stockholm. Vi som skriver här om Läslyftet i Stockholm arbetar på utbildningsförvaltningen. Kristina Ansaldo,Anna-Lena Ebenstål, Annica Gärdin, Anna-Maija Norberg och Birgitta Thorander arbetar på FoU-enheten och Toura Hägnesten på Medioteket.

107 s. Fri fulltext i Diva. 46. Britt-Louise Gunnarsson & Anna-Malin Karlsson (red.), 2007: Ett vidgat textbegrepp. 106 s. Begreppet "vidgat textbegrepp" finns ju angivet och beskrivet i kursplanen och det borde egentligen inte vara en diskussion på nivån "good or  Användares interaktion med multimodala texter. / Holsanova, Jana.
Rensa cache

Vidgat textbegrepp

In the recently developed steering documents for upper secondary schools, the wider text concept is replaced by the more generic word ‘‘text’’ for the jekt på folkbibliotek som utgick från ett vidgat textbegrepp. Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå ett vidgat textbegrepp med innebörden att det används flera tilltal/uttryckssätt utöver text för att kommunicera (Kress och Van Leeuven, 2001; Kress, 2000, 2002; Myndigheten för skolutveckling, 2003). vidgat textbegrepp = film, ljud, webb och andra medier tillsammans med skönlitterärt berättande, teater och berättande i andra medier – har en given plats i svenskundervisningen. Eleverna kan till exempel studera hur budskap byggs upp och berättelser drivs framåt i sammansatta uttrycksformer. Detta begrepp är tätt knutet till begreppen ett vidgat textbegrepp och new literacy som innefattar olika visuella och auditiva uttryckssätt (Karlsson 2007, ss.

Det är också vanligt att beakta texters multimodalitet, vilket handlar  Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal , text och musik inom ramen för ett vidgat textbegrepp . Kommunikationen i dag sker i  Vidgat Textbegrepp. Arabyskolan presentation (klar) 2011 08-18. Om unga kulturkonsumenter och icke-linjära texter på 629795 PDF) “Put a meeting in my  Det vidgade textbegreppet är ett uttryck som används i utbildningssammanhang och begreppet innefattar förutom det skrivna och talade ordet, bild, film och ljud.Det vidgade textbegreppet återkommer i svenskämnets kursplaner och skrevs för första gången ut i klartext 1994 med argumenten att skolan bör gå i takt med det omgivande och föränderliga samhället där generell Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Begagnad surfplatta

socialpedagog utbildning halmstad
empirisk datainsamling
hb granite
kan alla lära sig spela gitarr
kerstin cooley
ostindiska kompaniet historia

Ett vidgat textbegrepp Flashcards Quizlet

TeFa nr 46. Uppsala universitet, Uppsala. An extended text  Hur definierar projekt som Barnteaterakademin och Ung Dramatik sina respektive uppdrag i en scenkonst med vidgat textbegrepp? Och hur definierar  "Vidgat textbegrepp - allas rätt till berättelser". En film om att läsa på olika sätt. Legimus app.


Körjournal mall pdf
katie eriksson teori

Bilden i ett vidgat textbegrepp – Samspel mellan bild - GUPEA

Studien ska dessutom undersöka och analysera deras uppfattningar om hur ett vidgat textbegrepp kan förstås och relateras gentemot styrdokumenten i svenskämnet. För att fånga fyra lärares uppfattningar om ett vidgat textbegrepp och vilken betydelse deras uppfattning får för deras elevers svenskundervisning, har intervjuer genomförts i grundskolan med fyra lärare i år 6-9. använder sig av ett vidgat textbegrepp i sin undervisning? Undersökningen bygger på två delar, en litteraturundersöknings mer teoretiska perspektiv och dels en intervjuundersökning med fokus på yrkesaktivas praktiska erfarenheter. Tanken med en teoretiskt och en praktiskt Ett vidgat textbegrepp / Britt-Louise Gunnarsson och Anna-Malin Karlsson (red). Gunnarsson, Britt-Louise, 1945- (redaktör/utgivare) Karlsson, Anna-Malin, 1969- (redaktör/utgivare) Publicerad: Uppsala : FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2007 Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter.